STAKET

ALUMINIUM

GALVANISERAD

SVART PULVERLACKAD

KÖPENHAVNS BULLERSTÄNGSEL

TOPP